Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ


1. Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία)
2. Τίτλος απόλυσης: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή αποδεικτικό
απόλυσης.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης πρόσβασης. (δίνεται από το Λύκειο)
4. 6 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ο εισαγόμενος ότι:
«Δεν είμαι γραμμένος-η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Ελλάδας» (δίνεται από την Γραμματεία)
6. Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας χωρίς να
είναι επικυρωμένη

Για τα δικαιολογητικά για σίτιση – στέγαση απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της
Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης στα παρακάτω στοιχεία
επικοινωνίας:

Σόφη Βισκαδουράκη, Προϊσταμένη Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
τηλ.:2810 393183, φαξ: 2810 393191
, τηλ : 2810 393449Ιωάννα Λιοδάκη

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δύναται να τροποποιηθούν με νεότερη
(Βούτες) τηλ: 2810 394888 , fax: 2810.39.4884
 
Γιώργος Σαββάκης
ανακοίνωση του Υπουργείου.

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More